pressemeddelelse

diuidPressemeddelelse – Den Islamiske Union I Danmark:
Den muslimske gravplads i Brøndby blev vandaliseret fredag nat d. 5. juni 2015, af gerningsmænd, der helt umenneskeligt ikke vil frede afdøde mennesker. Over 50 grave blev raseret, ved at gravsten blev smadret og blomster fjernet og smidt væk. Denne hadforbrydelse, der er rettet mod danske muslimer, har efterladt vores hjerter i dyb sorg.

Efter denne tragiske begivenhed opfordres landets ledende politikere på tværs af det politiske spektrum til at tage klar afstand fra dette angreb. Samtidig opfordres politiet til at lave en dybdegående efterforskning, af dét der kan betegnes som politisk motiveret vold og ikke ”drengestreger”, som Politiet udtalte indledningsvis.

Vi vil gerne udtrykke vores medfølelse med alle herboende dansk-muslimer i disse vanskelige tider, og maner samtidig til besindighed.

Det er vigtigt at vi står side om side, og at denne ondskabsfulde handling, ikke ødelægger båndene mellem dansk-muslimer og resten af borgerne i Danmark.

Den Islamiske Union I Danmark (DIUID)


wakfPressemeddelelse fra Det Islamiske Trossamfund ang. forsøg på dæmonisering af det muslimske lokalsamfund i Århus

De seneste par dages mediefokus på en lokal moske i Århus vidner endnu engang om mediernes forsøg på at misforstå og fejlcitere visse minoritetsgrupper samt visse politikers iver efter at drive mikropolitik på baggrund af disse misforståelser og fejlciteringer.

Gang på gang er vi vidne til, hvordan visse politikere straks råber vagt i gevær uden at kende til de involverede partnere eller den konkrete sag. Gang på gang oplever vi, hvordan man undgår at tage kontakt til minoritetsgrupperne på lokaltpolitisk plan for at få fjernet nogle af de misforståelser, der kan opstå som følge af sproglige finesser eller decideret pseudosensationelt journalistik. Og gang på gang oplever vi topstyring fra folketingspolitikere, en topstyring der signalerer en direkte mistillid ikke kun til lokalsamfundet, men i særdeleshed også til lokalpolitikerne og deres evne til at udføre deres arbejde. Det er på tide, at vi viser mere tillid til lokalpolitikerne og lokalsamfundet, at vi stoler på, at de gør deres arbejde og at de gør deres arbejde godt.
Vi appellerer til pressen samt de politisk ansvarlige om at bibeholde ansvarligheden i, hvilke informationer der viderebringes, hvad der reageres på og hvordan man reagerer. Vi appellerer til, at man som politiker prioriterer at få bekræftet de informationer, man får serveret frem for at vægte de fem minutters berømmelse, man får af at kommentere på tvivlsomme informationer. Vi appellerer til, at politikere indser, at deres fem minutters berømmelse sker på bekostning af hårdtarbejdende, venlige og stærkt bidragsydende danske muslimer.

Byg broer i stedet for at grave flere grøfter. Det gavner ikke vores samfund, at vi gennem flere årtier fortsat taler grimt og nedladende om vores samfundsborgere. At vi fortsat klasseopdeler vores samfund i et hierarki manifesteret i et ”os” og et ”dem. Et hierarki, hvor man sammenligner respekterede samfundsborgere med dyr og dermed dehumaniserer vores egne borgere. Det er en hån mod mennesket og det er en hån mod dyr. Derudover drager det tankerne hen mod 30ernes Tyskland og nazisternes forsøg på at dehumanisere den jødiske befolkningsgruppe ved at kalde dem for rotter. Konsekvensen af nazisternes retorik fremstår tydeligt for enhver og vi kan ikke undgå at spørge os selv, om ikke det er en del af historien, vi skal lære fra og undgå? Hvis ikke risikerer vi at skabe en uansvarlig social og religiøs ulighed i samfundet. Som Lincoln beskrev, man ”eliminerer” sine ”fjender” ved netop at gøre dem til sine venner.

Kilde: Wakf.com

Udgivet: 24-04-2014

 

halal slagtningFødevareministermødet med danish halal

Her videregives de godt 20.000 underskrifter til fødevareministeren, Dan Jørgensen,  fredag d. 21. februar

 

Udgivet: 25-02-2014

 

 

Haribo slik ikke halalGELATINE?

Få overblik over hvilke HARIBO produkter indeholder gulten, mælkebestanddele og gelatine fra svin. Her finder du en liste over det komplette Haribo sortiment. Her angives om det enkelte produkt indeholder gluten, mælkebestanddele eller gelatine fra svin. KLIK HER

Udgivet: 19-02-2014 

ministeriet

Halalslagtning er stadig tilladt i Danmark

Det er stadig tilladt at slagte dyr efter muslimske forskrifter i Danmark, så længe dyret bliver bedøvet først. Det slår fødevareminister Dan Jørgensen fast.

”For at feje enhver tvivl af bordet vil jeg gerne understrege, at slagtning efter muslimske forskrifter stadig er tilladt i Danmark. Og det bliver der ikke ændret ved. Det er vigtigt for den danske regering, at alle i Danmark uden at komme i konflikt med deres religiøse overbevisning kan købe kød slagtet efter muslimske forskrifter,” siger Dan Jørgensen.

I dag træder en ny bekendtgørelse i kraft, som påbyder bedøvelse forud for slagtning efter religiøse forskrifter. Det er således stadig tilladt at slagte dyr efter halal-metoden, så længe dyret bliver bedøvet først.

”Der har ikke været slagtet uden forudgående bedøvelse i Danmark de seneste ti år. Det er fortsat tilladt at importere kød, der er slagtet uden forudgående bedøvelse. Og der er blevet og der vil fortsat blive halal-slagtet meget kød i Danmark, hvor dyret bliver bedøvet lige inden slagtningen,” siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Med den nye bekendtgørelse lægger Danmark sig i kølvandet på en række andre europæiske lande, der har tilsvarende bestemmelser om bedøvelse før slagtning.

Udgivet: 18-02-2014

.

 

 halal-slagtning
Slagtning uden bedøvelse forbydes i Danmark

I forbindelse med en ny bekendtgørelse, som forbyder religiøs slagtning/Halal slagtning uden forudgående bedøvelse, har Danish Halal startet en underskrift indsamling på hjemmesiden.

Det er vigtigt at vi udtrykker vores utilfredshed over den nye bekendtgørelse, som er et klart indgreb i religionsfriheden.

Tryk på linket og giv din stemme på; www.danishhalal.com
Udgivet: 16-02-2014

.

halal

Snart er det slut med Halal slagtning

DEN ISLAMISK UNION I DANMARK TIL FØDEVAREMINISTERIET OM HALAL SLAGTNING »Høringsudkastet indeholder først og fremmest ændringer i forhold til de eksisterende regler om slagtning af dyr efter religiøse ritualer. Det vil fremover i Danmark være forbudt at slagte dyr efter religiøse ritualer uden forudgående bedøvelse. Det er i høringsudkastet præciseret, hvad der skal forstås ved slagtning efter religiøse ritualer, samt hvilke dyr det er tilladt at slagte efter religiøse ritualer. Der er fastsat regler for slagtning af kvæg, får, geder og slagtekyllinger efter religiøse ritualer. Derudover er der indføjet enkelte andre præciseringer og tilretninger i bekendtgørelsen. Der henvises i det hele til høringsbrevet. Ændringerne vil træde i kraft hurtigst muligt.

 

 Bilal_Philips
Islamisk Trossamfund opfordrer muslimer til at stemme

“Vi opfordrer muslimer til at stemme ” »Vores holdning til at tage aktiv del i samfundet, herunder at afgive sin demokratiske stemme til kommunal- og landsvalg, er, at vi opfordrer på det stærkeste folk til at afgive deres stemme, for på den måde tager de ansvar for deres egen fremtid, og på den måde kan de ændre situationen herhjemme«, siger Imran Shah og understreger, at der ikke er noget i Koranen, som forhindrer muslimer i at stemme.

 

Pressemeddelse fra Den Islamiske Union i Danmark
Den 17. Januar 2015

Den Islamiske Union i Danmark har den samme holdning som alle muslimer i verdenen.
Den respekterer religionerne og menneskerne i deres forskelligheder.
Den Islamiske Union fordømmer alle terror, hvor som helst i verdenen, uanset deres baggrund, race, identitet eller religion. På samme måde forbyder den stærkt, krænkende modeller eller gentagelsen af de printede tegninger af profeten Mohammed (sws), profeten af barmhjertighed, kærlighed og fred.

Den Islamiske Union i Danmark (DIUID)

Pressemeddelelse vedr. angreb på fransk satireblad Charlie Hebdo.
Den 9. Januar 2015

I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nådefulde.
Det skal gøres klart, at drab på civile, islamisk set, ikke er acceptabelt, hvilket flere islamiske kilder understreger. I islam anses ét enkelt drab på et uskyldigt menneske, som drab af hele menneskeheden, samtidig med en redning af ét menneskeliv som en redning af hele menneskeheden – Dette er uagtet hvilken religion, etnicitet, køn eller menneskelig gruppering man er tilknyttet.
Derfor bør det klart understreges at Det Islamiske Trossamfund tager skarpt afstand fra de umenneskelige
handlinger som fandt sted i Paris den 7. januar 2015 imod Charlie Hebdo. Eftersom dette er ud fra et
islamisk synspunkt, så opfordrer vi desuden alle, muslimer og ikke-muslimer, til at tage afstand.
På trods af at handlingerne fandt sted flere hundrede kilometer fra os i Danmark, så berører det os alle sammen. Handlingen – som i forvejen har resulteret i at flere mennesker er dræbt, inklusiv en muslimsk politibetjent Ahmed Merabet – kan have effekt på vores samfund i Danmark. Vi skal ikke lade hændelserne diktere vores syn på hinanden, og vi håber på at der ikke skabes afstand mellem muslimske- og ikke muslimske danskere, som et indirekte resultat af hændelsen.
Vi opfordrer derfor til at det danske samfund i fællesskab håndterer sagen, og viser sympati og medfølelse for de pårørende.

Det Islamiske Trossamfund på Fyn

Share Button