Forhistorie
Det Islamiske Trossamfund på Fyn blev grundlagt i april 1997 på Ørbækvej. Pengene til grunden blev samlet ind af muslimske familier og foreninger. Det Islamiske Trossamfunds areal er på ca. 5000 m2 og består af moskéen, parkeringspladser samt græsareal. Moskéen består af en stor sal, som benyttes til de 5 daglige bønner og den ugentlige fredagsprædiken. Derudover er der store og små lokaler. Blandt andet et stort bibliotek med de største og mest betydningsfulde værker indenfor Islam; fx Hadith (Profetens sædvane), Figh (Islamisk jura/love) og samlinger til sprog og historie.

Indledning
Det Islamiske Trossamfund (DIT) refereres ofte som ”WAKF” på arabisk, som betyder dotation. Dotation er synonymt med donation/gave. WAKF kan derfor betragtes som en donation, fra muslimerne i landet, til muslimske borgere på Fyn. WAKF står for en ren humanitær, velgørende og almennyttig service, både for de muslimske borgers samt samfundets behov, for et Islamisk trossamfund. WAKF på Fyn er et fællesskab af forskellige nationaliteter, som tilslutter sig de generelle retningslinjer og koncepter for Ahl-As-Sunnah wa al-Jamaa (De der følger profetens sædvane og fællesskabet).

wakffyn er en selvstændig og uafhængig forening, der på ingen måde er tilknyttet en politisk- eller Islamisk bevægelse, eller på nogen måde kontrolleret af noget statsligt organ. wakffyn modtager ingen offentlig økonomisk støtte, men drives af de månedlige bidrag, af medlemmerne i foreningen. Ansvar og beslutninger tages og træffes i overensstemmelse med Wakfs vedtægter og beslutninger, der tages til den årlige generelforsamling.

Arbejdsmetoder
Arbejdet i wakffyn er et frivilligt og ulønnet arbejde og udføres af muslimske borgere, på den bedste måde. På denne måde opnår man det islamiske sammenhold og broderskab, som skaber venskabelige forhold og forener de forskellige grupper. På denne måde hindres og bekæmpes enhver form for racisme og fremmedhad. Der praktiseres et demokratisk samarbejde for at opnå den bedste rådgivning, erfaring og samarbejde for borgernes bedste interesser, nutidig og fremtidig. Dette opnås gennem intensivt arbejde med andre organisationer (muslimer som ikke-muslimer) til fælles interesse, hvis det ikke strider imod Islam. Som nævnt før, bliver den islamiske humanitære velgørenhedsorganisation økonomisk finansieret af medlemmernes bidrag, hjælp og almisser samt små finansieringer, sådan at det ikke er til belastning for samfundet.

Vores mål er:
» at tjene muslimernes interesser og hjælpe dem med at overholde deres religiøse forpligtelser. Allah siger i Den Hellige Quraan: ”Men bistå hinanden i retskaffenhed og Gudsfrygt, og bistå ikke hinanden i synd og overtrædelse.”(Quran 5:4)
» at skabe en god kontakt samt et ærligt og retfærdigt samarbejde med de øvrige dele af den danske befolkning, til fælles interesse.
» at oplyse om Islam, samt at kalde folk til Islam uden tvang og under frie vilkår. Allah siger: ”Kald til din Herres vej med visdom og god formaning…”

Organisation
Generalforsamling: Består af alle trossamfundets betalende medlemmer.

Bestyrelsen består af 7 faste medlemmer og 2 suppleanter som vælges og godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved at vælge formand og kasserer efter flest stemmer princippet

Den vagte bestyrelse er det udøvende organ, som udfører alt arbejde og projekter som er vedtaget og godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges hvert andet år.

Share Button